Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024
1 lutego 2024
Program realizowany z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
31 stycznia 2024
      Gmina Szczuczyn w związku z § 5 ust. 3 umowy nr PS/47/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na...
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024     Gmina Szczuczyn przystąpiła do programu Ministra Rodziny...
Informacja o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego  ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina...
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
15 września 2023
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
7 września 2023
Informacja o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.