Porady specjalistów

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne w PCPR Grajewo

Od dnia 02 stycznia 2023 r. w siedzibie PCPR w Grajewie:

Porady psychologa udzielane są w każdy czwartek od godz. 15.30 do 17.30.

Porady prawne udzielane są w każdy piątek od godz.12.00 do 14.00.

Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 1, w godz. od 7.30. do 15.30 lub pod nr telefonu 86 273 87 09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PORADACH PSYCHOLOGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, iż w ramach Punktu Konsultacyjnego

w każdą środę od godz. 16:00

w budynku Biblioteki - Centrum Kultury w Szczuczynie

Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn można skorzystać

z bezpłatnych porad psychologicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w 2023 roku na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

Punkt w Grajewie 
zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C 
obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych:

Poniedziałek, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat Adriana Chrzanowska
Wtorek, godz. 8:00 – 12:00 – Radca prawny Łukasz Pachucki
Środa, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat, mediator Joanna Gierczak
Czwartek, godz. 8:00 – 12:00 – Radca prawny Łukasz Pachucki
Piątek, godz. 8:00 – 12:00 – Adwokat Dorota Wszeborowska

Punkt mobilny 
(po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
obsługują prawnicy wyłonieni przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, z siedzibą w Nowym Sączu:

Poniedziałek, godz. 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Radziłowie,
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
Adwokat Małgorzata Maciejewska
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek, godz. 8.00 - 12.00
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
Adwokat Cezary Chrzanowski
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa, godz. 10.00 - 14.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie
ul. Szkolna 1,
Doradca, mediator Krzysztof Bolek
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Czwartek, godz. 8.00 - 12.00
Urząd Miasta w Rajgrodzie,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
Radca prawny Krzysztof Bolek
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Piątek, godz. 8.00 - 12.00
Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz
Adwokat Cezary Chrzanowski
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - art 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Nieodpłatna mediacja świadczona jest tylko w środy (poza dniami wolnymi od pracy) w godz. 8:00-10:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz od godz. 10:00 do 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzie.

Zapisy na wizyty przyjmowane są:

  • pod numerem telefonu: 86 273 84 60 (w godzinach 7:30 – 15:30);  
  • e-mailem: npp@starostwograjewo.pl,
  • ON-LINE pod linkiem lub
  • w formie papierowej drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6 B; 19-200 Grajewo.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.