Ośrodek Pomocy Społecznej

DODATEK OSŁONOWY
23 stycznia 2024
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szczuczynie  informuje, że ponownie będzie realizował zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego mieszkańcom Gminy Szczuczyn. Wnioski o wypłatę dodatku...
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024     Gmina Szczuczyn przystąpiła do programu Ministra Rodziny...
Informacja o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego  ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina...
Niebieska linia i inne formy pomocy
16 września 2023
Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
15 września 2023
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023
Wspieranie rodziny
7 września 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie...
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
7 września 2023
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w...
Świadczenia rodzicielskie
7 września 2023
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE   Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce, ojcu,(w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres co najmniej...
Karta Dużej Rodziny
7 września 2023
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z...
Porady specjalistów
7 września 2023
Bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne w PCPR Grajewo Od dnia 02 stycznia 2023 r. w siedzibie PCPR w Grajewie: Porady psychologa udzielane są w każdy czwartek od godz. 15.30 do 17.30. ...
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.