Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

POSTANOWIENIE NR 98/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo
26 September 2023
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r.
26 September 2023
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów
26 September 2023
Postanowienie Nr 16/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
26 September 2023
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
26 September 2023
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
26 September 2023
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
26 September 2023
Wniosek o zmianę miejsca głosowania
26 September 2023
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
26 September 2023
Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna z dnia 4 września 2023 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania
26 September 2023
Szczuczyn
A city with an atmosphere

Stay updated! Receive important notifications and alerts from Szczuczyn, discover interesting routes and places. Navigate on foot and by bike.