POSTANOWIENIE NR 100/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...

POSTANOWIENIE NR 100/2023

Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

Gm. Szczuczyn

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala konferencyjna, II piętro, pokój 23

Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00

Aktualności

19 lutego 2024
Kabaret z Konopi
19 lutego 2024
Bieg Tropem Wilczym
15 lutego 2024
Gminna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania psów i kotów!
13 lutego 2024
Kondolencje
9 lutego 2024
Koncert Walentynkowy
8 lutego 2024
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2024
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.