Powstanie Młodzieżowe Centrum Kultury w Szczuczynie

24 lipca 2023

Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” pozyskało dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę na realizacje zadania podpisano w dn. 19.07.2023 r.

Złożony wniosek pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury” odpowiada na aktualne potrzeby młodzieży z terenu Gminy Szczuczyn i zakłada poszerzenie oferty kulturalnej spersonalizowanej głównie do młodych ludzi. Zadanie przewiduje zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Będzie to m.in. sprzęt multimedialny, meble oraz wyposażenie pracowni rękodzieła.

Miejsce, które niebawem powstanie będzie przestrzenią do spotkań, integracji i współpracy szczuczyńskiej młodzieży w zakresie m.in. edukacji, sztuki, kultury i sportu. Dzięki temu, zwiększy ilość inicjatyw podejmowanych przez młodzież, poszerzy się oferta kulturalna dostosowana do potrzeb młodych ludzi, co poskutkuje poszerzeniem wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej, wolontariatu, wpłynie na wymianę doświadczeń podczas warsztatów oraz naukę dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą.

Całkowity koszt zadania to 29 095,05, z czego dofinansowanie wynosi 23 000 zł (79,05%), wkład własny Stowarzyszenia „Szczuczyn 29” to 6 095,05 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury - państwowego funduszu celowego

 

Stowarzyszenie "Szczuczyn 29"

Aktualności

17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
14 maja 2024
46. KONKURS PIOSENKI
14 maja 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu z dnia 13 maja 2024 roku
7 maja 2024
Zmiana na stanowisku Burmistrza Szczuczyna
23 kwietnia 2024
Informacja o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczuczyn
17 kwietnia 2024
Wernisaż
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.