Otwarcie siedziby WPK-TBS w Szczuczynie

19 marca 2024

Przez szereg lat, cygańskiej tułaczki, istniało dawne PGK i M w Szczuczynie. W roku 1991 placówkę przekształcono w Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne, do którego w 2016 r. dołączono Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Dynamicznie rozwijająca się pod nowym zarządem firma, w roku 2024 otworzyła wrota własnej, bezkonkurencyjnej pod względem funkcjonalności siedziby.   

Taki sukces jako dzieło Komunalnej Jednostki, mógł zaistnieć dzięki zespołowi ludzi. Szczególne zasługi przypisuje się operatywnemu dyrektorowi od 2008 r., a od 2016 roku prezesowi – Krzysztofowi Wysockiemu i Radzie Nadzorczej Spółki. Krzysztof Wysocki rozpoczął pracę w sierpniu 2007 roku jako członek zarządu. Z racji tryumfu nie ukrywa zadowolenia z silnego wsparcia przez Urząd Miasta i burmistrza Artura Kuczyńskiego.

Zatem po długim okresie inercji, doszło do przecięcia ceremonialnej wstęgi i poświęcenia zespołu pomieszczeń oraz samochodu, które dokonano 15. 03. 2024 roku o godz. 12.00.

Ze względu na to kolejne wydarzenie w latach rozkwitu miasta, nadszedł historyczny czas  do głębokich refleksji nad różnorodnymi formami pozytywnych przemian w Szczuczynie.

 

Uroczystość w pewnym sensie była kompilacją okresu pozbawionego krwioobiegu i czasu wydobywania się zaniedbanego miasta z popiołów. Dało się odczuć, że prezes Krzysztof Wysocki miał powody do emocji, bo jakby, płynąc od lat strumykiem – znalazł ujście w oceanie. A chociaż z natury Prezes jest człowiekiem wielce sympatycznym i solidnym, to tego dnia dzielił się intuicyjnie z każdym – noszonym w sobie źródłem radości i dumą. Czuł zadowolenie z wypracowanego sukcesu, bowiem kropla spada wówczas, kiedy jej objętość się dopełni.  

 

OBIEKT BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWY

Projektantem nowego budynku była firma GRAF Kuczyński Piotr z Białegostoku, a wykonawcą głównym było WPK-TBS w Szczuczynie. Nadzór nad budową sprawowali inżynierowie.: Krzysztof Jabłoński, Stanisław Jamiołowski, Jarosław Olszewski, Mikołaj Parfien. Usługi budowlane wykonały firmy: Krzysztof Białczak –KOŁBUD, Piotr Lipski właściciel firmy MAG – BUD oraz Jarosław Dąbrowski – właściciel firmy DOMHAL w Grajewie. Głównym wykonawcą instalacji elektrycznej był Grzegorz Sawicki oraz Marek Borawski.

Nowa siedziba WPK-TBS w Szczuczynie posiada powierzchnię użytkową 2 421,37 m². Po uzyskaniu 8 mln PLN dotacji ogólny koszt zamknął się w niespełna 10 000 000 PLN.   

WPK – TBS opuściło zajmowany od 1992 r., biurowiec dawnego POM przy ul. Sienkiewicza 15, w piątek 16 lutego 2024 roku. Nowa siedziba tzw. Komunalki w Szczuczynie mieści się przy ul. Kolneńskiej 16, tel.: 86 272 50 25. Odległe miejsce za Targowicą może generować tęsknotę za miejskim oddechem.

Na otwarcie nowej siedziby WPK-TBS, gości, mieszkańców oraz media zaprosił Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Mioduszewski i Prezes WPK-TBS – Krzysztof Wysocki. Jest to zespół ludzi odpowiedzialnych, którzy od wielu lat tworząc dobro wspólne, ufnie patrzą w przyszłość swojego Miasta i Gminy. Zdeterminowana myśl rewitalizacji Szczuczyna świadczy o kreatywności i miłości do ośrodka miejskiego. Burmistrz Artur Kuczyński globalnie kreuje miasto i gminę w nowych wartościach z myślą wybiegającą w przyszłość grodu w historii dwukrotnie powiatowego Szczuczyna. Czasem ktoś ulegający hipokryzji, nie doznaje świadomości, jako że pojęcie dobra jednostki ludzkiej jest cechą istotną i że to przekłada się na rozwój i dobro ogółu.

Przedsiębiorstwo komunalne, które rozwinęło się w zaborze pruskim, po roku 1990 funkcjonuje jako pierwszej potrzeby przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Prezesowi tak ważnego przedsiębiorstwa panu Krzysztofowi Wysockiemu społeczeństwo zawdzięcza wiele zmian oraz stabilną empatię do mieszkańców w realizacji ich potrzeb. Nie jest to pozorna ocena, bo wyraża się w osobistych doznaniach mieszkańców i kroczących sukcesach firmy.   

Szczuczyńskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – TBS, podlegające samorządowi miejskiemu, jest gminną spółką, która nieustannie realizuje szereg z góry przyjętych zadań jako pilnych i stałych potrzeb ludności, do których należy:

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców,
 4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 5. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 6. roboty budowlane specjalistyczne,
 7. sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni.

 

 PRZEBIEG UROCZYSTEJ GALI

Program ceremonii otwarcia zawierał wydarzenia:

11.45 – zebranie uczestników pod siedzibą firmy przy ul. Kolneńskiej 16,

12.00 – uroczyste otwarcie wybudowanej siedziby przedsiębiorstwa,

- powitanie zaproszonych gości,

- przecięcie wstęgi,

- poświęcenie pomieszczeń,

- zwiedzanie budynku,

13.30 – poczęstunek w Restauracji Biesiadna.  

 

Nie wyzbywając się znamion kunsztu oratorskiego i perfekcji merytorycznej oraz zgodności z precedencją gości i uczestników uroczystości powitał Burmistrz Artur Kuczyński.

W uroczystej gali oprócz gości i samorządowców uczestniczyli mieszkańcy: 

 1. Kazimierz Gwiazdowskai – Poseł na Sejm RP,
 2. II Wicewojewoda – Ewa Kulikowska, (rodaczka z Grajewa),
 3. Waldemar Remfeld – starosta Powiatu Grajewskiego,
 4. Artur Kuczyński – burmistrz Szczuczyna (trzech kadencji),
 5. Tomasz Mioduszewski – przewodniczący rady gminy,
 6. dziekan kan. prob. Jacek Majkowski (od 2017 r. posługa w Szczuczynie),
 7. Roman Łempicki – proboszcz Parafii pw. Św. B. i Męczennika w Niedźwiadnej,
 8. Krzysztof Wysocki – prezes WPK-TBS,
 9. Mirosław Rainko – Prezes Banku Spółdzielczego w Szczuczynie,
 10. Waldemar Filipkowski – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji,
 11. Anna Romaniuk – Kierownik Referatu WPiRKL,
 12. Małgorzata Jarmutowska – Skarbnik Gminy,
 13. media,
 14. W ogólnej liczbie ok.150 uczestników było 55 gości zaproszonych i emerytów tej firmy.

 

Prezes Zarządu Sp. z o.o. Krzysztof Wysocki  dla wielu osób zasłużonych wręczył statuetki

oraz zdjęcia siedziby w ramce ze personalizowaną dedykacją.

Do przecięcia wstęgi nie było tłoku, ale z zaproszonych chętnie podeszło, aż dziewięcioro osób. Każdy chciał wziąć nożyczki i przeciąć historyczną wstęgę, żeby aktywnie uczestniczyć w symbolicznym akcie, kojarzonym z sakralną czynnością otwarcia. Doznając zaszczytu i posiadania fragmentu, pierwszy ciął wstęgę Burmistrz Szczuczyna, po nim Prezes Wysocki i pozostali. Podczas podniosłej uroczystości po przecięciu jednobarwnej wstęgi, nastąpiła  symboliczna ceremonia poświęcenia obiektu i Volkswagena, którego dokonał ksiądz Jacek Majkowski. Proboszcz przybył na uroczystość mimo urazu oraz potrzeby korzystania z wózka i laski. 

Po ceremonii i zwiedzaniu obiektu uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, choć lepiej rzec na biesiadę w miejscowej Restauracji Biesiadna. Panuje tam przyjazna atmosfera, a przytulne wnętrze z  delikatnym oświetleniem  zachęca do przebywania. Tradycyjny miks klasycznych potraw umiejętnie powiązany z nowoczesnością przyciąga klientów. W dodatku doskonała aranżacja sprawia, że Restauracja od wielu lat króluje tu jako najlepszy obiekt gastronomiczny. 

 

SŁOWO Z HISTORII FIRMY

Pomijając ścisłą kolejność dyrektorami PGKiM w Szczuczynie byli inż. Kazimierz Zalewski i Piotr Borusiewicz. Ostatnim dyrektorem PGKiM a pierwszym w WPK w latach 1991-1993 był Wiesław Ramatowski. Dyrektorem WPK od 1993 do 1995 roku był Tomasz Olszewski.

Od 1995  długoletnim dyrektorem WPK był Leszek Górniak. Od kwietnia 2008 r. dyrektorem WPK został Krzysztof Wysocki, który od marca 2016 jest prezesem WPK-TBS Sp. z o.o.  

W hierarchii stanowisk byłych lub aktualnych pracowników  przedsiębiorstwa komunalnego znajdują się: Szczepan Karwowski – specjalista w kotłowni i hydroforni, Tadeusz Mazur – operator dźwigu STAR. Stanisław Kamiński przeszedł do WPK ze zlikwidowanego POM, gdzie był ostatnim kierowcą dyrektora. W tym czasie w POM ostatnią główną księgową była Grażyna Sierbińska (Tomaszewska) późniejsza księgowa w Zespole Szkół. Główną księgową WPK była Teresa Piwko. Znani są: Franciszek Poniatowski, Jadwiga Baranowska, Janusz Biedrzycki, Krzysztof Gutowski, Leszek Górniak, Krzysztof Sosnowski, Wojciech Lendo, Danuta Zielińska, Anna Bogdan, Halina Radel, Stanisław Gryczewski, Jolanta Koszczej, Krzysztof Wysocki, Marta Gruchała-Skłodowska, Dariusz Komosiński, Ewa Kaszeta, Dariusz Ryszard Wąsowski i  inni.

W roku 2023 średnie zatrudnienie w WPK-TBS wynosiło: 32 osoby, w tym 7 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 25 pracowników fizycznych.  

W ekskluzywnym wywiadzie, pracownicy WPK-TBS o sobie mówią:

„Zawsze staramy się być tam, gdzie jest oczekujący nas człowiek. Szukamy w sobie autentyczności, inspiracji, tworzymy przestrzeń na twórcze rozmowy. Liczymy także na pracowników z perfekcją zmysłową, odpowiedzialnością i pasją. Wszystko to jest albo co najmniej powinno być spięte determinacją. Miasto jest nasze, a idąc mieszkańcom i miastu naprzeciw ich oczekiwań, wykuwamy go w swojej wyobraźni. Bywa często tak, że nawet nocą mamy obowiązki lub niepokoje”.

 

ZAKOŃCZENIE

Odczuwalny wzrost zainteresowania Szczuczynem dał się zauważyć po roku 2010 dzięki humanizacji życia społecznego przez troskliwe podejście do mieszkańców i umieszczanie ich potrzeb w centrum uwagi. Stan takiego myślenia w Szczuczynie mógł się jedynie pojawić po personalnym doborze profesjonalistów na stanowiskach, zawierzeniu i wpieraniu się etyką.

Ustawowym obowiązkiem gminy, jest tworzenie mieszkańcom warunków do nabywania mieszkań. Szczuczyńska gmina z tego się wywiązuje. Miejscowe WPK-TBS nieustannie buduje i zaspakaja potrzeby mieszkalne mieszkańców. Po przekazaniu dwóch obiektów w 2016 roku na terenie garaży, nazywane oficjalnie jako „Osiedle w dolinie Wissy”, jesienią 2021 roku rozpoczęto budowę kolejnych dwóch budynków wielorodzinnych. Kompleksową inwestycję z zagospodarowanym terenem ukończono przed terminem. W dniu 25.05,2023 roku dokonano odbioru, a jednocześnie wprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na zamieszkanie. Podczas zwiększonego rynku pracy, na terenie Gminy Szczuczyn zwiększył się popyt na mieszkania, które są wynajmowane lub kupowane. Urząd Miasta i Gminy takich zasobów mieszkaniowych z przejęcia mienia państwowego nie posiada, dlatego budowa ich przez lokalny TBS jest w dalszym ciągu pilnie potrzebna dla wypełniania braku mieszkań.   

 

Tekst, zdjęcia i film: ©Stanisław Orłowski

 

Portal: https://e-grajewo.pl/wiadomosc,otwarcie-siedziby-wpktbs-w-szczuczynie,54817.html

Link do filmu: https://youtu.be/udXofRNnGYk
Wywiad 2015 r:  https://e-grajewo.pl/wiadomosc,Wywiad_z_Burmistrzem,26451.html  

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.