Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Gmina Szczuczyn - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie przystąpił do realizacji

Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. "opieki na odległość", a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Adresaci programu:

- mieszkańcy gminy Szczuczyn

- osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usługi:

Udostępnienie seniorom tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa powinny być połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest bezpłatny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie zapewni dostęp do opaski bezpieczeństwa wraz z usługą  dla 40 osób. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w terminie od 10 kwietnia 2024r. do 16 kwietnia 2024r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w pokoju numer 3 w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek - wtorek: 7.30 - 15.30

- środa: 9.00 - 17.00

- czwartek - piątek: 7.30 - 15.30

lub prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na ww. adres lub za pośrednictwem e-mail: ops@szczuczyn.pl.

Załączniki

Aktualności

19 lipca 2024
Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna PB. 6721.In.1.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego mają być lokali
19 lipca 2024
W HOŁDZIE POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE! SZCZUCZYN PAMIĘTA!
17 lipca 2024
Gmina Szczuczyn z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niećkowie
12 lipca 2024
Podlaskie Lokalnie: Spotkanie informacyjne 16.07.2024 r.
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.