Informacja o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczuczyn

23 kwietnia 2024

INFORMACJA

 

Burmistrz Szczuczyna przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości zabudowanych znajdujących się na terenie miasta Szczuczyn do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

W tym celu należy wystąpić do WPK-TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie z wnioskiem o określenie warunków w/w przyłącza, dochowując procedur zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr 207/XLII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Szczuczyn (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z dnia 3 grudnia 2021 r. poz. 4812).

W przypadku stwierdzenia uchylania się od wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie wydana decyzja nakazująca wykonanie tego obowiązku.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

 

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.