Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu z dnia 13 maja 2024 roku

14 maja 2024

    Burmistrz Szczuczyna informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,  położonej w miejscowości Szczuczyn, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1574

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, Referat Komunalny, pokój nr 1,  tel. 86 273 50 80 wew. 218

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.