Aktualności

W Kobiecym Stylu
25 stycznia 2024
DODATEK OSŁONOWY
23 stycznia 2024
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szczuczynie  informuje, że ponownie będzie realizował zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego mieszkańcom Gminy Szczuczyn. Wnioski o wypłatę dodatku...
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024     Gmina Szczuczyn przystąpiła do programu Ministra Rodziny...
Informacja o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
19 stycznia 2024
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego  ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina...
BURMISTRZ SZCZUCZYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na okres od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
18 stycznia 2024
OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego   i o wolontariacie (tekst...
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szczuczynie
15 stycznia 2024
Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025
8 stycznia 2024
  Szczuczyn, dnia 8 stycznia 2024 r. BURMISTRZ SZCZUCZYNA plac 1000-lecia 23 19 – 230 Szczuczyn OG.4424.1.2024 Informacja w sprawie rekrutacji do placówek...
Gmina Szczuczyn otrzymała dotacje w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
29 grudnia 2023
Dzięki pozyskanej przez Gminę Szczuczyn dotacji celowej w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udało...
Informacja Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie
29 grudnia 2023
    W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z  § 4 pkt 9 regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na...
Młodzieżowe Centrum Kultury rozpoczyna swoją działalność!
29 grudnia 2023
  Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” zgodnie z pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowaniem rozpoczęło działalność Młodzieżowego Centrum Kultury. ...
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.