Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szczuczynie
15 stycznia 2024
Gmina Szczuczyn otrzymała dotacje w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
29 grudnia 2023
Dzięki pozyskanej przez Gminę Szczuczyn dotacji celowej w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udało...
Informacja Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie
29 grudnia 2023
    W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z  § 4 pkt 9 regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na...
Młodzieżowe Centrum Kultury rozpoczyna swoją działalność!
29 grudnia 2023
  Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” zgodnie z pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowaniem rozpoczęło działalność Młodzieżowego Centrum Kultury. ...
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
28 grudnia 2023
Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn.  „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego „ realizowany na podstawie Umowy o...
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Klubu Senior +
27 grudnia 2023
BURMISTRZ SZCZUCZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Kierownika Klubu Senior + wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2024 roku) Nazwa i...
Dofinansowanie dla OSP Szczuczyn - Mały Strażak 2023
21 grudnia 2023
W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dzięki wsparciu ...
Dofinansowanie dla OSP Niećkowo - Mały Strażak 2023
21 grudnia 2023
W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dzięki wsparciu ...
Dofinansowanie dla OSP Bzury - Mały Strażak 2023
21 grudnia 2023
W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dzięki wsparciu ...
Dofinansowanie dla OSP Brzeźno - Mały Strażak 2023
21 grudnia 2023
W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dzięki wsparciu ...
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.